ROYAL GREEN S.A.

  to polski wehikuł inwestycyjny działający na zasadzie prywatnego funduszu kapitałowego typu PE (private equity) / VC (venture capital).

   Na projekt „Royal Green” składają się:

   

  •  wieloletnie doświadczenie naszej kadry: dzięki pracy w polskich bankach, biurach maklerskich, towarzystwach inwestycyjnych, giełdach towarowych oraz innych instytucjach rynku kapitałowego;
  • nasze przeświadczenie, że potrafimy znaleźć ciekawy projekt biznesowy, by go następnie wesprzeć finansowo i merytorycznie;
  • praktyka w zarządzaniu przedsiębiorstwami i doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego dla projektów na różnym etapie zaawansowania;
  • najwyższe kwalifikacje zespołu oceniającego finansowane projekty;
  • nowatorskie podejście do współpracy z podmiotami szukającymi wsparcia finansowego oraz merytorycznego.

   

  Zarządzamy, finansujemy projekty, wspieramy pomysły...

  Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych poszukujących:

   

  • Kapitału inwestycyjnego (na uruchomienie lub rozwój biznesu)
  • Kapitału obrotowego i wsparcia w ramach dotacji UE
  • Merytorycznego wsparcia w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Wejścia na nowe rynki zbytu / zaopatrzenia
  • Nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych w produkcji i usługach
  • Inwestorów strategicznych, branżowych, finansowych
  • Inżynierii finansowej do wykupu przedsiębiorstw (MBO, MBI)

   

  ROYAL GREEN S.A.

  1. en
  2. pl
  Read more
  Read more
  Read more
  Read more

  Created by Joanna Repelewicz