• ROYAL GREEN S.A.

to polski wehikuł inwestycyjny działający na zasadzie prywatnego funduszu kapitałowego typu PE (private equity) / VC (venture capital).

 Na projekt „Royal Green” składają się:

 

 •  wieloletnie doświadczenie naszej kadry: dzięki pracy w polskich bankach, biurach maklerskich, towarzystwach inwestycyjnych, giełdach towarowych oraz innych instytucjach rynku kapitałowego;
 • nasze przeświadczenie, że potrafimy znaleźć ciekawy projekt biznesowy, by go następnie wesprzeć finansowo i merytorycznie;
 • praktyka w zarządzaniu przedsiębiorstwami i doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego dla projektów na różnym etapie zaawansowania;
 • najwyższe kwalifikacje zespołu oceniającego finansowane projekty;
 • nowatorskie podejście do współpracy z podmiotami szukającymi wsparcia finansowego oraz merytorycznego.

 

Zarządzamy, finansujemy projekty,

wspieramy pomysły...

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych poszukujących:

 

 • Kapitału inwestycyjnego (na uruchomienie lub rozwój biznesu)
 • Kapitału obrotowego i wsparcia w ramach dotacji UE
 • Merytorycznego wsparcia w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Wejścia na nowe rynki zbytu / zaopatrzenia
 • Nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych w produkcji i usługach
 • Inwestorów strategicznych, branżowych, finansowych
 • Inżynierii finansowej do wykupu przedsiębiorstw (MBO, MBI)

 

ROYAL GREEN S.A.

 1. en
 2. pl
Read more
Read more
Read more
Read more

Created by Joanna Repelewicz